Skogsbrand

cheap tiffany mbt billig taschen louis vuitton pandora online

Skogsbrand

Skogsbränder är inte enbart till olycka, utan är faktiskt ocks� en förutsättning för vissa djur- och växtarters existens i våra skogar. Hur viktig själva branden är för skogen och dess ekologi kan Du läsa mer om här p� sugsil.se under Naturvårdsbränning. Men för det mesta innebär skogsbränder tyvärr en katastrof för hårt drabbade skogsägare. Värden och framtida arbetstillfällen går förlorade. Uppröjningsarbetet är kostsamt och olycksfallsrisken stor. Avsättningsmöjligheterna för brandskadat virke är begränsade. Bränder p� magra marker leder till produktionsnedsättningar eftersom stora delar av markens förråd av kväve och organiskt material förloras. Insektsangrepp p� oskadad skog kan ocks� förekomma.
Källa: Skogsvårdsstyrelsen

Enligt statistik från Räddningsverket (Räddningsverket 2004b) genomfördes i snitt 670 insatser per år mot skogsbränder i Sverige under åren 1996-2003. Som mest genomfördes 1143 insatser (1997) och som minst 176 insatser (1998). Under samma tidsperiod skadades, enligt samma statistik, i snitt 1079 hektar skog per år med en toppnotering 1997 (3810 ha). Källa: Johan Wickenberg - Jämförande analys av förebyggande metoder för skogsbränder