Sugsil S6

Sugsilen

Sugsil S6 (pat.pend.), är ett pumptillbehör som i mycket enkla former såg sitt ljus 1993 d� man såg ett behov av ytterligare hjälpmedel och komplement till den ordinarie utrustning som ingår hos räddningstjänsterna vid katastrofer som; skogsbränder och översvämningar m.m.. Sugsil S6 är tack vare sin unika konstruktion även ett utmärkt verktyg vid restvärdesräddning, i strävan efter att rädda egendom undan onödig förstörelse. Sugsil S6 är den senaste modellen - och en långt mer utvecklad och förbättrad version av föregångaren Sugsil 93, som funnits p� marknaden.

Ytterligare information om Sugsil S6 finns under Produktinfo i huvudmenyn ovan. Information som baseras p� tester och erfarenheter gjorda i fält av räddningstjänster - nationellt och internationellt - i över ett decennium!